دسته: بیابان های ایران

کویر لوت ۰

کویر لوت و کلوت ها | تور طبیعت گردی کویر لوت و کلوت ها

کویر لوت کویر لوت کی از صعب‌العبورترین و دشوارگذرترین نقطه های جهان است و در بعضی از بخش های آن، هیچ موجود دارای حیات حتی باکتری، وجود ندارد.معمولا به زمین‌های شورنمک‌زار و گلی، کویر می‌گویند. کویرها...