بایگانی برچسب برای: تفرج سیزده بدر

با عرض سلام و آرزوی موفقیت در سال جدید

از همه گیرندگان این پیام درخواست دارم امسال ۱۳ نوروز موقعی که برای رفتن به سیزده بدر وسایل خود را جمع میکنید در صندوق اتومبیل خود? حداقل دو کیسه زباله قرار داده و موقع برگشتن به منزل تمام زباله های غیر قابل تجزیه را که در محل تفرج خود? میبینید جمع کرده و در صندوق اتومبیل خود گذاشته به همراه خود برگردانید? و در اولین سطل زباله که میبینید قرار بدهید . دو کیسه زباله را برای این میگویم که احتمال میرود کیسه اول پاره شود . گاهی مشاهده میشود مردم آشغالها را در کیسه زباله جمع میکنند و در کنار جا ه قرار میدهند . بنظر شما آیا ماشین زباله از آن محل عبور میکند ?؟ قطعا جواب منفی است . اولین حیوان گرسنه ای که به آن میرسد? بخاطر بوی غذای پخش شده ?کیسه را پاره میکند و خودتان که میدانید بعدش چه اتفاقی میافتد . باور کنید اگر امسال تمام مردم ایران این اقدام را انجام دهند سیزده بدر امسال یکی از پاکترین سیزده بدرهای تاریخ ایران میشود . این پیام را تا میتوانید برای دوستان و عزیزانتان ارسال کنید .
با تشکر .