بایگانی برچسب برای: رفتینگ و محیط زیست

با عرض سلام و آرزوی موفقیت در سال جدید

از همه گیرندگان این پیام درخواست دارم امسال ۱۳ نوروز موقعی که برای رفتن به سیزده بدر وسایل خود را جمع میکنید در صندوق اتومبیل خود? حداقل دو کیسه زباله قرار داده و موقع برگشتن به منزل تمام زباله های غیر قابل تجزیه را که در محل تفرج خود? میبینید جمع کرده و در صندوق اتومبیل خود گذاشته به همراه خود برگردانید? و در اولین سطل زباله که میبینید قرار بدهید . دو کیسه زباله را برای این میگویم که احتمال میرود کیسه اول پاره شود . گاهی مشاهده میشود مردم آشغالها را در کیسه زباله جمع میکنند و در کنار جا ه قرار میدهند . بنظر شما آیا ماشین زباله از آن محل عبور میکند ?؟ قطعا جواب منفی است . اولین حیوان گرسنه ای که به آن میرسد? بخاطر بوی غذای پخش شده ?کیسه را پاره میکند و خودتان که میدانید بعدش چه اتفاقی میافتد . باور کنید اگر امسال تمام مردم ایران این اقدام را انجام دهند سیزده بدر امسال یکی از پاکترین سیزده بدرهای تاریخ ایران میشود . این پیام را تا میتوانید برای دوستان و عزیزانتان ارسال کنید .
با تشکر .

رفتینگ و محیط زیست


رفتینگ و محیط زیست , رفتینگ فعالیتی مهیج، ماجراجویانه، تفریحی و ورزشی است و در طبیعت انجام می شود. لذا فعالیتی اکوتوریستی بوده که توریسم ماجراجویانه و ورزشی را در دل خود دارد و از تمام اصول اکوتوریسم تبعیت می کند. همانگونه که می دانیم “اکوتوریسم یعنی سفر مسئولانه به محیط های طبیعی که باعث حفاظت از محیط طبیعی  شده و نفع جوامع محلی را در بر داشته باشد. ”

رفتینگ

 در این رشته رفتینگ و محیط زیست و همچنین مسافران به نحو زیر به اصول اکوتوریسم احترام می گذارند:  همه مسافران مسئولانه و آگاهانه به محیط طبیعی سفر می کنند (محیط مورد نظر رودخانه، ساحل و منطقه پیرامون رودخانه است). باعث حفاظت از محیط طبیعی و آلوده نکردن محیط زیست می شود. یعنی نه تنها به محیط طبیعی احترام گذاشته و آن را آلوده نمی کنند بلکه زباله های دیگران را نیز جمع آوری کرده و در عمل به سایر گرشگران و افراد محلی حفاظت از محیط زیست را آموزش می دهند.  باعث اشتغالزایی شده و به رشد اقتصادی جامعه محلی کمک می نمایند. کادر اجرایی شامل راهنمایان قایقرانی، امدادگران، گروه تدارکات، آشپز و … همگی از جامعه محلی (جامعه میزبان) می باشند و هزینه های پرداختی توسط مسافران به طور مستقیم به رشد اقتصاد محلی کمک کرده و به طور غیر مستقیم باعث حفاظت از محیط می شود. یعنی برگزارکنندگان محلی به خاطر شغل و درآمد خود به حفاظت از محیط طبیعی کمک می کنند.  باعث ایجاد آگاهی های محیطی و فرهنگی و احترام می شوند. توریست ها با حضور خود در مناطق طبیعی و جمع آوری زباله ها به صورت عملی حفاظت از طبیعت و مبارزه با آلودگی را آموزش داده و نیز به فرهنگ، اعتقادات و باورهای جامعه میزبان احترام می گذارند. و  از سویی دیگر آگاهی شان نسبت به نحوه زندگی و باورهای فرهنگی و دینی جامعه محلی بیشتر می شود.  رفتینگ و محیط زیست و توریست ها به فرهنگ، اعتقادات و باورها، حساسیت های اجتماعی و سیاسی احترام می گذارند.https://www.instagram.com/armandrafting