بایگانی برچسب برای: پادشاهی شاپور اول

آبشارهای شوشتر (سیکاها)

آبشارهای شوشتر (سیکاها) دقیقا ًمشخص نیست که در چه زمانی بوجود آمده ولی بیانات موجود نشان می دهد که به احتمال زیاد در روزگار ساسانیان، مخصوصاً در دوره پادشاهی شاپور اول ساخته شده اند. بر اساس نوشته کتاب تذکره شوشتر، در دوره اردشیر بابکان ( مؤسس دودمان ساسانی در سال ۲۲۴میلادی) به علت  اینکه آب را به شرق و جنوب شوشتر رسانده تا کشاورزی این منطقه را رونق دهند، ساخت رود گرگر آغاز یافت و تا پادشاهی شاپور،فرزند اردشیر، دوام یافت. بر روی این رود ، پل بند گرگر بنا شد، که نه تنها از طغیان آبهای اضافی جلوگیری می کرد، علاوه بر این شهر شوشتر را با شرق آن ( مسجد سلیمان و اهواز) متصل  می ساخت. به صورتی که درگذشته نزدیک این پل بند، دروازه گرگر قرار داشت. داخل فضای این آبشارها، حدود ۴۰ آسیاب قرار داشت که این آسیاب ها در بخش شمالی، شرقی و غربی وجود داشتند. از آسیاب ها برای فراهم نمودن آرد کاربرد داشته است.بر اثر سپری شدن زمان بر اثر حوادث طبیعی (سیل و زلزله) و علل های انسانی بیشتر این آسیاب ها رو از بین رفتند .در زمان حاضر آسیاب رضا گلاب بواسطه پایگاه میراث فرهنگی سازه های آبی تاریخی شوشتر، ترمیم و در حال فعالیت می باشد.

آبشارهای شوشتر

در این گروه پر وسعت ، ساختار آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب و سیکا که محلی از جانب تفریح و استراحت است،سزاوار توجه و بازدید هستند. در قسمت پایانی ضلع غربی این گروه ، سیکا وجود دارد که دسترسی به فضای موجود در داخل  آن از راه های چند پله دستکند میسر است.درون این فضا یک حوض ۸ ضلعی با کانال‌های کم وسعت مشاهده میشود . آب این حوض از راه یک جویبار که از دیواره سیکا خارج می‌شود تأمین و از گذرگاه دو کانال کوچک به داخل رودخانه هدایت می‌شود. این مجموعه قسمتی از کانال‌های آبرسانی به آسیاب‌ها بوده که بعدها در دوره قاجار و در زمان حکومت محتشم (از حکام محلی) سدی در این مکان زده شده و در این مکان آب از یک قسمت داخل و وارد یک ۸ ضلعی گود شده و سپس از این ۸ ضلعی وارد دو کانال و از آنجا وارد رودخانه می‌شود.در مورد معنای «سیکا» نظرات گوناگونی ارائه شده است. لغت نامه دهخدا سیکا را نوعی مرغابی یا نوعی درخت و قومی از هندوان دارای مهب وشنو که شعبه‌ای از آیین بودائیست معرفی می‌کند.

آبشارهای شوشتر

آبشارهای شوشتر در کجا قرار گرفته اند؟

آبشارهای شوشتر(سیکاها) شوشتر در موقعیت جغرافیایی E4851 N3202 در استان زیبای خوزستان قرار گرفته اند.محوطه آبشارهای شوشتر در جنوب پل بند گرگر و خیابان شریعتی واقع شده است.سازه‌های آبی شوشتر در دوران ساسانیان، برای بهره‌گیری از نیروی آب به‌عنوان محرک آسیاب‌های صنعتی ساخته شده است. در این مجموعه بزرگ، ساختمان آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب و سیکا که ناحیه ای جهت استراحت و تفریح است قابل توجه و جالب هستند.